Kysymys:

Jos huonomaitoinen lehmä ei tule äkkiä tiineeksi, niin mikä on oikea poiston syy? Jos lehmä olisi tiinehtynyt, niin se jäisi. Jos se tuottaisi paremmin, niin sitä yritettäisiin siementää useammin ja se voisi hyvinkin jäädä karjaan. Miten tämä siis merkataan, johtava asiantuntija Sanna Nokka ProAgriasta?

– Vastataan ensin esitettyyn kysymykseen, eli tuossa tapauksessa oikea poiston syy on huono hedelmällisyys, koska syy sanotaan jo kysymyksessä: ”Jos lehmä olisi tiinehtynyt, niin se jäisi”. Jos lehmä on huono, niin silloin sitä ei siemennettäisi ollenkaan ja sen poiston syyksi tulisi huono tuotos tai jalostusarvo.

– Poiston syistä käydään silloin tällöin keskustelua, että mikä tulisi merkitä syyksi, jos on monta poiston syytä. On tullut myös kysymyksiä siitä, että miksei poistolle voisi antaa monia syitä. Jos poistolle voisi laittaa monta syytä, niin tiedolla ei oikeastaan olisi enää arvoa, koska tilatasolla ei pystyisi analysoimaan mitkä ovat yleisimmät ongelmat joihin tulisi puuttua, jotta poistoja olisi vähemmän.

– Joskus poistettavat eläimet ovat ”moniongelmaisia”. Mutta jokin syistä on se, joka laukaisee poistopäätöksen, ja tämä laukaiseva syy merkitään poiston syyksi.